ders ekle!
Profili Göster

Flash ve AS2.0 Konusunda Kendini Test Et

Engin Gündoğdu Tarih: 29/07/2008 Yorum: 3 adet

Okunma : 9082 Tutanlar: Bu yazıyı 2 kişi tuttu.

İnsanlar kendilerini geliştirmek için okurlar, yazarlar, dersler hazırlayıp anlatırlar. Bunların hepsi öğrenmek ve öğretebilmek içindir. Öğrendiklerimizin aklımızda kalması için pratikler yaparız. Bu pratiklerin bir yolu da test çözmekten geçer.

Bu düşünceler çerçevesinde ben de ActionScript 2 programla dili'nin püf noktalarını, yapılan hataları, sık karşılaşılan sorunları vurgulamak ve eğlenceli dakikalar geçirmek amacıyla 20 soruluk bir test hazırladım.

İyi Eğlenceler…

Kendini Test Et

1.)Kütüphanede bulunan movie clip sembolümüzü başka bir movie clip sembolün timeline'nına eklemek için movie clip sınıfının hangi metodu kullanılır?

A.)attachBitmap()
B.)loadMovie()
C.)MovieClipLoader()
D.)attachMovie()

2.)

_parent._parent.gotoAndStop(2);

Bu komut aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A.)Bulunduğu timeline dan bir üst timeline'nın 2.frame'ine gider durur.
B.)Bulunduğu timeline dan iki üst timeline'nın 2 frameine gider ve oynar.
C.)Bulunduğu timeline dan iki üst timeline'nın 2. frame'ine gider ve durur
D.)Bulunduğu timeline dan iki alt timeline'nın 2. frame'ine gider ve durur. 

3.)Adobe flash programının temellerini oluşturan, kendi timelineları olan ve diğer sembollerinde özelliklerini taşıyan sembollere ne ad verilir?

A.)Buton
B.)MovieClip
C.)Grafik
D.)Root

4.)Buton sembolümüze aşağıdaki olay denetleyicilerinden hangisini yazarsak Mousumuz sembolümüzün üstüne gelince altındaki satırları çalıştırsın.

A.)on(rollOver)
B.)on(rollOut)
C.)on(release)
D.)on(press)

5.)I- loadMovie II- loadVariables III-loadVars IV-loadClip

Yukardaki kodlardan hangileri dışarıdaki swf dosyamızı çalışmamıza dahil etmemizi sağlar.[/b

[b]A.) I
B.) I-II
C.) I-IV
D.)II-III

6.)Scene ekleme menüsünün kısa yol tuşu aşağıdakilerden hangisidir.

A.)shift+F3
B.)ctrl+F2
C.)shift+F2
D.)shift+2

7.)ctrl +b tuş kombinasyonu aşağıdakilerden hangi işlemi yapmamızı sağlar.

A.)Library panelini açar.
B.)Action Panelini açar
C.)Symbolleri resime çevirir.
D.)Symbolleri shape çevirir.

8.) 9,5 sayısını Math sınıfın hangi metoduyla 10 tam sayısına yuvarlarız?

A.)floor()
B.)round()
C.)ceil()
d.)random()

9.)Array nesnesinin hangi özelliğini kullanarak oluşturduğumuz bir dizinin uzunluğunu öğrenebiliriz?

A.)length()
B.) sort()
C.)new Array
D.)reverse()

10.)"!= =" operatörün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A.)Kesin Eşitlik
B.)Eşitsizlik
C.)Atama Yapılamadı
D.)Kesin Eşitsizlik 

11.)mc.onPress=function{gotoAndSrop(2)} kod bloğu aşağıdakilerden hangisine yazılırsa Output panelinden hata iletisi almayız.

A.)Movie clip sembolün üstüne
B.)Buton sembolün üstüne
C.)Grafik sembolün timeline'na
D.)Movie clip sembolün timeline'na

12.)Dışardan çağırdığımız swf 'nin ilk frame ine aşağıdakilerden hangi kodu yazmalıyız ki swflerin timelineları karışmasın?

A.)_root=true
B.)this._lockroot=true
C.)this.lockroot=true
D.)this._lockroot=false

13. )MovieClipLoader sınıfın ……………….. olay denetleyicisi harici dosyanın yüklendikten sonra ilk frame'inin oynatılması sonucu tetiklenir.Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki olay denetleyicilerinden hangisi yazılırsa doğru bir tanımlama olur?

A.)onLoadComplete
B.)onLoadProgress
C.)onLoadEror
D.)onLoadInit

14.)getURL("http://www.flashmakale.com/","……") Noktalı yere aaşğıdakilerden hangisini yazarsak linkini verdiğimiz site ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

A.)_blank
B.)_self
C.)blank
D.)self

15. )Oluşturduğumuz bir sınıfın nesne örneği oluşturulmadan kullanılmasını istersek aşağıdaki anahtar kelimelerden hangisini kullanmamız gerekir?

A.)Public
B.)Static
C.)Private
D.)Dynamic

16-17-18-19 nolu soruları aşağıdaki scripte göre cevaplayınız.

bar_mc._xscale=1
yuklemeDurum=function(){
  var toplamboyut:Number=_root.getBytesTotal()
  var yuklenenboyut:Number=_root.getBytesLoaded();
  if(yulenenboyut==toplamboyut){
    clearInterval(timer);
  play()
  }else{
    var yuzdebilgisi:Number=Math.floor((yuklenenboyut/toplamboyut)*100);
    yuzde.text=yuzdebilgisi+"%"
    bar_mc._xscale=yuzdebilgisi
  }
}
  timer=setInterval(yuklemeDurum,10)

16. )Bu scriptin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir. ?

A.)Belirli zaman aralıklarında bar_mc'nin xscale özelliğiniartırmak
B.)Animasyonumuzu belirli zaman aralıklarında oynatmak
C.)Sahnemizdeki nesnelerin toplam boyutunu öğrenmek 
D.)Çalışmamıza önyükleyici eklemek ve yükleme durumu hakkında bilgi almak

17.)timer=setInterval(yuklemeDurum,10) bu satırın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A.)10 saniyede bir yuklemeDurum fonksiyonunu çağırmak
B.)10 mili saniyede bir yuklemeDurum fonksiyonunu çağırmak
C.)yuklemeDurum fonksiyonunu kaldırmak
D.)yuklemeDurum fonksiyonuna 10 değerini atamak

18.) Aşağıdakilerden hangisi önyükleme bittikten sonra animasyonumuzun oynamasını sağlar?

A.)clearInterval(timer);
B.)bar_mc._xscale=1
C.)play()
D.)bar_mc._xscale=yuzdebilgisi

19.)Scripte % işaretinin kullanım amacı nedir.

A.)Değişkenin taşıdığı değerin modunu almak için kullanılmıştır.
B.)Değişkenin taşıdığı değerin yüzdesini almak için kullanılmıştır.
C.)Yuzde textine yazılmış string karakterdir
D.)Modunu al ve ata işlemini yapar.

20. ) Flash movie'nin timeline üstünde her frame geçişinde tetiklenen movie clip olay denteleyicisine ne ad verilir.

A.)setInterval()
B.) nextFrame()
C.)onEnterFrame
D.)play()

Yanıtlar

1.)D - 2.)C - 3.)B - 4.)A 5.)C - 6.)C - 7.)D - 8.)B - 9.)A- 10.)A- 11.)D - 12.)B -13.)D - 14.)A 15.)B - 16.)D - 17.)B - 18.)C - 19.)C - 20.)C

-

aç-kapa İçeriğin rss beslemesi kullanımda değil Yorumlar

Profili Göster
Zehra Doruk 30/07/2008

Engin bence bu süper bir fikir ve eğitsel açıdan da ince bir düşünce. Çok teşekkürler..

Bu şekilde test soruları pek çok farklı konu için hazırlanabilir, hatta ne iyi olur.

Profili Göster
Yağız Gürgül 30/07/2008

Developer lisans sınavları da böyle mi? :)

Profili Göster
Berk SARMAŞIK 15/08/2008

Yok böyle değil biraz buna kıyasla zor. şimdi birde AS3 ile beraber daha da karmaşıklaşan bir yapıya sahip :)

Örnek bir soru:

var dizi1:Array = new Array("Berk", "SARMAŞIK");

var dizi2:Array = dizi1;

dizi2[0] = "DO";

dizi1[1] = "DOWAI";

trace(dizi1);

sonucunda Output penceresinde ne yazar ?

a) Berk,SARMAŞIK b)DO,SARMAŞIK
c)Berk,DOWAI d)DO,DOWAI e)SARMAŞIK,DOWAI

gibi... sonrada...

Yukardaki yönteme göre Pass by Referance özelliği flash hangi flash nesnelerine uygulandığında geçerlidir ?

a)Object,Array b)String,Integer c) movieClip,Array d)Integer,Array,Object e) bla bla...

gibi... :)

Cevaplar -->1)d 2)a

yeni üyelik | şifremi unuttum

üyeler Son Kahramanlar...

stats Kimler Burada? web stats

Son 1 dakika içinde MMIstanbul' da 57 (50 kayıtlı, 7 ziyaretçi) kullanıcı varmış. Login durumda olanlar aşağıda:

...

Blog Bölümü Blogevi.com'a Taşınıyor

Selam arkadaşlar MMIstanbul'da , tasarımcı ve programcıların blog yazılarını "feedleyerek" MMIstanbul okurlarını MMIstanbul dışın ...

7.500'üncü üyemiz Cem Koç!

Neler Yapılabilir?

500 Hatası Hakkında!

Reklam, MMIstanbul ve Yeni Projeler (Durumumuz Bu Tarzında)

coldfusion mysql ubuntu
 
sponsor adobe istanbul